News

Декабрь 13, 2016Group Exhibition «Hanayagi no Iro» at Isetan Shinjuku, Tokyo, 2017

%e8%8f%af%e3%82%84%e3%81%8e2017-%e7%a6%8f%e7%a6%8f%e5%a0%82%e5%ba%83%e5%91%8a

Group Exhibition «Hanayagi no Iro» at Isetan Shinjuku, Tokyo, 2017

Time: From 3th of January, 2017 (Tuesday) to 9th  (Monday)

Isetan Shinjuku,5F = Art Gallery

 

<Artist>

Kaori Soutome / Arisa Nakahara / Tomoko Hokyo / Kana Mizuno

 

One min. walk from Shinjuku-sanchome stn, Tokyo Metro Marunouchi Line
Three min. walk from Shinjuku-sanchome stn, Toei Shinjuku Line
Five min. walk from Shinjuku stn (East Gate), JR Line
Seven min. walk from Shinjuku stn, Odakyu Line
Seven min. walk from Shinjuku stn, Keio Line
Five min. walk from Shinjuku stn, Seibu Shinjuku Line
Two min. walk from Shinjuku-sanchome stn, Tokyo Metro Fukutoshin Line

Ten min. walk from Shinjuku Nishi-guchi stn, Toei Oedo Line

〒160-0022 3-14-1, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo TEL 03-3352-1111

 

isetansinjyuku-en-_map